Słowo

martwych

(1 - 20) z 83

znaleziono łącznie 88 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 87 razy w 83 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady