Słowo

miłość

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 61 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady