Słowo

miejscu

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady