Słowo

możecie

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady