Słowo

możesz

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 16 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 4 wersetach.

Przekłady