Słowo

moc

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 50 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady