Słowo

moje

(1 - 20) z 109

znaleziono łącznie 132 razy w 116 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 125 razy w 109 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady