Słowo

mojego

(1 - 20) z 108

znaleziono łącznie 115 razy w 108 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 115 razy w 108 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady