Słowo

mojej

(41 - 45) z 45

znaleziono łącznie 48 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady