Słowo

nad

(1 - 20) z 80

znaleziono łącznie 84 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 83 razy w 80 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady