Słowo

nam

(1 - 20) z 162

znaleziono łącznie 175 razy w 168 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 168 razy w 162 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 6 wersetach.

Przekłady