Słowo

nam

(1 - 20) z 163

znaleziono łącznie 176 razy w 169 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 169 razy w 163 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 6 wersetach.

Przekłady