Słowo

naród

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 19 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady