Słowo

narody

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 47 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady