Słowo

nas

(1 - 20) z 200

znaleziono łącznie 229 razy w 201 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 227 razy w 200 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 1 wersecie.

Przekłady