Słowo

nas

(1 - 20) z 201

znaleziono łącznie 230 razy w 202 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 228 razy w 201 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 1 wersecie.

Przekłady