Słowo

nasz

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 39 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 5 wersetach.

Przekłady