Słowo

nasze

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 42 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady