Słowo

naszego

(1 - 20) z 116

znaleziono łącznie 124 razy w 117 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 123 razy w 116 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady