Słowo

nauce

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady