Słowo

nauczanie

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 14 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady