Słowo

nauki

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 17 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady