Słowo

nic

(1 - 20) z 96

znaleziono łącznie 99 razy w 98 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 96 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady