Słowo

nich

(1 - 20) z 237

znaleziono łącznie 244 razy w 237 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 244 razy w 237 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady