Słowo

niego

(1 - 20) z 307

znaleziono łącznie 322 razy w 309 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 320 razy w 307 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady