Słowo

niegodziwego

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady