Słowo

niegodziwości

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 12 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady