Słowo

niemowlę

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 9 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady