Słowo

niemy

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 9 razy w 6 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady