Słowo

nikt

(101 - 103) z 103

znaleziono łącznie 109 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 106 razy w 103 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady