Słowo

nim

(1 - 20) z 300

znaleziono łącznie 314 razy w 302 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 312 razy w 300 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady