Słowo

nimi

(1 - 20) z 74

znaleziono łącznie 76 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 76 razy w 74 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady