Słowo

nocą

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 27 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady