Słowo

o

(1 - 20) z 240

znaleziono łącznie 270 razy w 252 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 258 razy w 240 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 12 razy w 12 wersetach.

Przekłady