Słowo

od

(1 - 20) z 498

znaleziono łącznie 565 razy w 510 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 550 razy w 498 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 15 razy w 12 wersetach.

Przekłady