Słowo

od

(1 - 20) z 499

znaleziono łącznie 566 razy w 511 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 551 razy w 499 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 15 razy w 12 wersetach.

Przekłady