Słowo

ogień

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 30 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady