Słowo

ojciec

(1 - 20) z 105

znaleziono łącznie 110 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 109 razy w 105 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady