Słowo

olejku

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 8 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady