Słowo

on

(1 - 20) z 260

znaleziono łącznie 270 razy w 262 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 268 razy w 260 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady