Słowo

on

(1 - 20) z 261

znaleziono łącznie 271 razy w 263 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 269 razy w 261 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady