Słowo

oni

(1 - 20) z 114

znaleziono łącznie 117 razy w 117 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 114 razy w 114 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady