Słowo

oszczercy

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 13 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady