Słowo

owce

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 28 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady