Słowo

pan

(1 - 20) z 180

znaleziono łącznie 192 razy w 187 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 185 razy w 180 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady