Słowo

pana

(1 - 20) z 292

znaleziono łącznie 317 razy w 305 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 303 razy w 292 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 14 razy w 13 wersetach.

Przekłady