Słowo

panie

(1 - 20) z 123

znaleziono łącznie 129 razy w 124 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 128 razy w 123 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady