Słowo

po

(1 - 20) z 178

znaleziono łącznie 188 razy w 179 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 187 razy w 178 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady