Słowo

pogan

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 70 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 69 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady