Słowo

pokarm

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 23 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 1 wersecie.

Przekłady