Słowo

pokoju

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 34 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady