Słowo

porównanie

(21 - 26) z 26

znaleziono łącznie 29 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady