Słowo

powiedział

(1 - 20) z 682

znaleziono łącznie 703 razy w 683 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 702 razy w 682 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady