Słowo

powstanie

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady